Лабораторни изследвания

Вземане и доставяне на материал за откриване на цисти на чревни протозои и яйца на хелминти

Материал, взет от различните части на фецеса (изпражненията) с големина колкото бобено зърно до 1 см.

ІІІ.Вземане и доставяне на материала за изследване на ентеробиоза:

Късче скоч-лента, дълго 5 – 8 см се притиска до перианалните гънки на болния, снема се и се залепва върху предметното стъкло, с, като не трябва да остават въэдушни мехурчета. Приготвеният по този начин препарат се изпраща в лабораторията за изследване.

Всички серологични изследвания за наличие на специфични антитела се извършват с венозна кръв. При определяне на тези антитела, кръвта задължително се взема със затворена система- вакутейнер, която гарантира стерилността на получения материал и безопасноста на пробовземателя. Използват се стерилни, атравматични и апирогенни игли.  За отделянето на серум кръвта се взима във вакутейнери с коагулант /clot activator/

Паразитология

Изследване за малария29,00 лв.
Лаймска болест IgM20,00 лв.
Лаймска болест IgG20,00 лв.
Легионерска болест20,00 лв.
Ехинококоза30,00 лв.
Фецес за здравна книжка12,00 лв.
Микроскопско изследване за паразити (фецес)15,00 лв.
Перианален отпечатък (скоч-лента)5,00 лв.
Токсоплазмоза IgM28,00 лв.
Токсоплазмоза IgG28,00 лв.
Трихинелоза30,00 лв.