Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и доказване на

22Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии-Секретът се взема от лекар специалист, Препоръчително е секрета да се вземе преди започване на антибиотична терапия. 

Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на

Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии- Секретът се взема от лекар специалист, Препоръчително е секрета да се вземе преди започване на антибиотична терапия

Микробиологично изследване на носен секрет изолиране и интерпретация на

Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae),

Гъбички (C. albicans)- Секретът се взема от лекар специалист, както и в лабораторията.Необходимо е поне 24 часа преди взимането на секрета, носа да не е третиран с никакви медикаменти Препоръчително е секрета да се вземе преди започване на антибиотична терапия

Микробиологично изследване на гърлен секрет- изолиране и интерпретация на

Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae),

Гъбички (C. albicans)- Секретът се взема от лекар специалист, както и в лабораторията сутрин на гладно без устна хигиена.Препоръчително е секрета да се вземе преди започване на антибиотична терапия

Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна

микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.- Секретът се взема от лекар специалист, Препоръчително е секрета да се вземе преди започване на антибиотична терапия

Микробиологично изследване на цервикален секрет- директна

микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,- Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.-Секретът се взема от лекар специалист, Препоръчително е секрета да се вземе преди започване на антибиотична терапия

Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна

микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. – Секретът се взема от лекар специалист, Препоръчително е секрета да се вземе преди започване на антибиотична терапия

Микробиологично изследване на простатен секрет – директна

микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др- Секретът се взема от лекар специалист, Препоръчително е секрета да се вземе преди започване на антибиотична терапия

Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по

Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus,

Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.- Доставя се в стерилен, добре затворен съд.

Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препарат по Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Staphylococcus aureus- Доставя се в стерилен, добре затворен съд.

Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)- Средна струя на първата сутрешна урина след тоалет. Доставя се в стерилен, добре затворен съд.

Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr.A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии, Corynebacterium, Гъбички (C. albicans) и др.- Секретът се взема от лекар специалист, Препоръчително е секрета да се вземе преди започване на антибиотична терапия

Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium- Доставя се в стерилен, добре затворен съд.  Задължително храчката се отделя сутрин, на гладно, след тоалет на устата , с цел да се предотврати наличието на устна флора. Материала трябва да произхожда от долните дихателни пъгища.

Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)

 Диагностично изследване за ревматоиден артрит, 

Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)

Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis

 

Всички серологични изследвания за наличие на специфични антитела се извършват с венозна кръв. При определяне на тези антитела, кръвта задължително се взема със затворена система- вакутейнер, която гарантира стерилността на получения материал и безопасноста на пробовземателя. Използват се стерилни, атравматични и апирогенни игли.  За отделянето на серум кръвта се взима във вакутейнери с коагулант /clot activator/

Микробиология

RF 8,00 лв.
Само посявка 8,00 лв.
Само антибиограма 8,00 лв.
Разширена антибиограма 15,00 лв.
Стерилна урина 15,00 лв.
Влагалищен секрет 25,00 лв.
Цервикален секрет 25,00 лв.
Уретрален секрет 25,00 лв.
Простатен секрет 25,00 лв.
Еякулат 25,00 лв.
Гърлен секрет 15,00 лв.
Носен секрет 15,00 лв.
Храчка 25,00 лв.
Ушен секрет 20,00 лв.
Очен секрет 15,00 лв.
Ставен или раневи секрет 20,00 лв.
Ставен, ранев пунктат 25,00 лв.
Фецес 20,00 лв.
Фецес за здравна книжка 12,00 лв.
Анален секрет 15,00 лв.
Устна кухина 25,00 лв.
Стоматологичен щифт 20,00 лв.
Трихомонас вагиналис – посявка 15,00 лв.
Кръвна посявка за анаероби 30,00 лв.
Гъбички (кандида) 10,00 лв.
Гонореа микроскопски 15,00 лв.
Трихомони 15,00 лв.
Микоплазма и урея плазма 30,00 лв.
Анаероби 20,00 лв.
Ранев секрет 20,00 лв.
Хемокултура 30,00 лв.
Стерилана урина с антибиограма 15,00 лв.
AST 8,00 лв.
Kожен секрет 15,00 лв.
Сифилис RPR 10,00 лв.
Хламидия трихоматис IgG 20,00 лв.
Paul Bunell (инфекциозна мононуклеоза) 10,00 лв.
Цервикален влагалищен секрет за хламидия 30,00 лв.
Изследване на устна кухина 25,00 лв.
Анаероби – раневи секрет 20,00 лв.

Направи запитване!