Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и доказване на

22Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии-Секретът се взема от лекар специалист, Препоръчително е секрета да се вземе преди започване на антибиотична терапия. 

Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на

Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии- Секретът се взема от лекар специалист, Препоръчително е секрета да се вземе преди започване на антибиотична терапия

Микробиологично изследване на носен секрет изолиране и интерпретация на

Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae),

Гъбички (C. albicans)- Секретът се взема от лекар специалист, както и в лабораторията.Необходимо е поне 24 часа преди взимането на секрета, носа да не е третиран с никакви медикаменти Препоръчително е секрета да се вземе преди започване на антибиотична терапия

Микробиологично изследване на гърлен секрет- изолиране и интерпретация на

Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae),

Гъбички (C. albicans)- Секретът се взема от лекар специалист, както и в лабораторията сутрин на гладно без устна хигиена.Препоръчително е секрета да се вземе преди започване на антибиотична терапия

Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна

микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.- Секретът се взема от лекар специалист, Препоръчително е секрета да се вземе преди започване на антибиотична терапия

Микробиологично изследване на цервикален секрет- директна

микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,- Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.-Секретът се взема от лекар специалист, Препоръчително е секрета да се вземе преди започване на антибиотична терапия

Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна

микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. – Секретът се взема от лекар специалист, Препоръчително е секрета да се вземе преди започване на антибиотична терапия

Микробиологично изследване на простатен секрет – директна

микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др- Секретът се взема от лекар специалист, Препоръчително е секрета да се вземе преди започване на антибиотична терапия

Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по

Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus,

Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.- Доставя се в стерилен, добре затворен съд.

Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препарат по Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Staphylococcus aureus- Доставя се в стерилен, добре затворен съд.

Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)- Средна струя на първата сутрешна урина след тоалет. Доставя се в стерилен, добре затворен съд.

Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr.A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии, Corynebacterium, Гъбички (C. albicans) и др.- Секретът се взема от лекар специалист, Препоръчително е секрета да се вземе преди започване на антибиотична терапия

Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium- Доставя се в стерилен, добре затворен съд.  Задължително храчката се отделя сутрин, на гладно, след тоалет на устата , с цел да се предотврати наличието на устна флора. Материала трябва да произхожда от долните дихателни пъгища.

Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)

 Диагностично изследване за ревматоиден артрит, 

Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)

Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis

 

Всички серологични изследвания за наличие на специфични антитела се извършват с венозна кръв. При определяне на тези антитела, кръвта задължително се взема със затворена система- вакутейнер, която гарантира стерилността на получения материал и безопасноста на пробовземателя. Използват се стерилни, атравматични и апирогенни игли.  За отделянето на серум кръвта се взима във вакутейнери с коагулант /clot activator/

Микробиология

Направи запитване!