Изследвания и цени

СМДЛ “АРМИЛАБОР” ООД
1463 София, ул. Княз Борис I №14, вход от ул. Доспат /в срадата на МЦ “ГИНА”/,
Тел: 02 4950 099 Моб: 0885 252 725, 0889 368 099, 0889 539 099

Free PSA *20,00 лв.М2-РК /маркер за рак на дебелото черво/*75,00 лв.

I. ХЕМАТОЛОГИЯ
Пълна кръвна картина /8 показателя апаратно/ 6,00 лв.
Диф. броене /апаратно или микроскопски/ 5,00 лв.
Морфология на еритроцити /микроскопски/ 5,00 лв.
Ретикулоцити /микроскопски/ * 5,00 лв.
Тромбоцити камерно /микроскопски/ * 5,00 лв.
СУЕ /утайка/ 3,00 лв.
II. ХЕМОСТАЗА
Време кървене 2,00 лв.
Време съсирване * 2,00 лв.
Протромбиново време /INR/ 4,00 лв.
Фибриноген 5,00 лв.
aPTT 5,00 лв.
III. БИОХИМИЯ
Кръвна захар 3,00 лв.
Трикратен кръвно-захарен профил /КЗП/ 9,00 лв.
Трикратно обременяване с глюкоза /ОГТТ/ * 9,00 лв.
Гликиран Хемоглобин А1с 15,00 лв.
Урея 3,00 лв.
Креатинин 3,00 лв.
Пикочна киселина 3,00 лв.
Общ белтък 3,00 лв.
Албумин 3,00 лв.
Общ билирубин 3,00 лв.
Директен билирубин 3,00 лв.
Общ холестерол 3,00 лв.
HDL-холестерол 4,00 лв.
LDL-холестерол 4,00 лв.
Триглицериди 3,00 лв.
ASAT 3,00 лв.
ALAT 3,00 лв.
gGT 3,00 лв.
ALP 3,00 лв.
Амилаза 6,00 лв.
Липаза 6,00 лв.
Холинестераза * 6,00 лв.
СРК 4,00 лв.
СK-MB * 6,00 лв.
LDH * 4,00 лв.
Желязо 5,00 лв.
ТЖСК 6,00 лв.
Калий 3,00 лв.
Натрий 3,00 лв.
Хлориди * 3,00 лв.
Общ Калций 3,00 лв.
Йонизиран Калций * 5,00 лв.
Неорганичен фосфор 3,00 лв.
Магнезий * 3,00 лв.
СРП /С-реактивен протеин/ количествено 10,00 лв.
Тропонин И 10,00 лв.
IV. ХОРМОНИ: /CLIA или ELISA методи/
TSH 15,00 лв.
FT4 17,00 лв.
FT3 * 17,00 лв.
TAT /Anti-TG/ * 20,00 лв.
MAT /Anti-TPO/ 20,00 лв.
Estradiol II 17,00 лв.
HCG – общ или бета по 17,00 лв.
LH 17,00 лв.
FSH 17,00 лв.
Testosteron 17,00 лв.
Progesteron 17,00 лв.
Prolactin 17,00 лв.
DHEA/S/ 20,00 лв.
V. ТУМОРНИ МАРКЕРИ: CLIA или ELISA методи
T.PSA 15,00 лв.
CEA 17,00 лв.
AFP 17,00 лв.
CA 15-3 17,00 лв.
CA 19-9 17,00 лв.
CA 125 17,00 лв.
HCG 17,00 лв.
VI. УРИНЕН АНАЛИЗ
Апаратно изследване и седимент 5,00 лв.
Полуколич. химично изследване на урината 3,00 лв.
Само Седимент 2,00 лв.
Микроалбумин / в прясна или 24 часова урина/ 15,00 лв.
Уринен протеин * 4,00 лв.
Клирънси /креатининов или други/ * 8,00 лв.
Креатинин /или др. биох. показатели/ в урина * 5,00 лв.
Трихомонас вагиналис – нативна микроскопия * 10,00 лв.
ФКМ /фазово-контрастна микроскопия/ * 10,00 лв.
VII. ВИРУСОЛОГИЯ
HbsAg /Бърз имунохроматогр. скрининг-метод 10,00 лв.
HbsAg /CLIA/ELISA-метод/ 20,00 лв.
Anti-HBs /CLIA/ELISA/ 20,00 лв.
HbeAg /CLIA/ELISA/ 20,00 лв.
Anti-HBe /CLIA/ELISA/ * 20,00 лв.
Anti-HBcore-IgM /ELISA/ 20,00 лв.
Anti-HBcore-Total/ELISA/ * 20,00 лв.
Anti-HAV-IgM /Бърз имунохр. метод/ 10,00 лв.
Anti-HAV – IgM/CLIA/ELISA/ 20,00 лв.
Anti-HCV /Бърз имунохр. скрининг-метод 10,00 лв.
Anti-HCV /CLIA/ELISA-метод/ 20,00 лв.
Anti-HD /delta//ELISA/ 25,00 лв.
HIV 1/2 /Бърз имунохр. метод/ 10,00 лв.
HIV 1/2 /ELISA-метод/ 20,00 лв.
VIII. МИКРОБИОЛОГИЯ: /посявка и антибиограма едно-кратно/
Изсл. на стер. урина с антибиограма /+Кандида алб./ 15,00 лв.
Антибиограма /6 диска/ – при изолиран причинител 10,00 лв.
Разширена антибиограма /12 диска/ * 15,00 лв.
Влагалищен секрет /+ изсл. за Кандида и Трихомони/ * 25,00 лв.
Цервикален секрет /+ изсл. за Трихомони/ * 25,00 лв.
Уретрален секрет /+ изсл. за Кандида и Трихомони/ * 25,00 лв.
Простатен секрет /+ изсл. за Трихомони */ 25,00 лв.
Еякулат /+ изсл. за Трихомони и Кандида */ 25,00 лв.
Гърлен секрет 15,00 лв.
Носен секрет 15,00 лв.
Храчка /+изсл. за Кандида/ 25,00 лв.
Ушен секрет /+изсл. за Кандида/ 20,00 лв.
Очен секрет 15,00 лв.
Раневи секрет 20,00 лв.
Анален секрет 15,00 лв.
Ставен, раневи пунктат 20,00 лв.
Фецес /+изсл. за Кандида/ 20,00 лв.
Кръвна посявка за анаероби /хемокултура/ * 30,00 лв.
Допълнително изследване за трихомони-посявка * 15,00 лв.
Културелно изследване за Микоплазма/Уреаплазма * 30,00 лв.
IX. ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Чревни паразити /протозои, хелминти, острици/ 15,00 лв.
Перианален отпечатък за ентеробиоза 15,00 лв.
Серологично изследване за трихинелоза 15,00 лв.
Токсоплазма IgM – ELISA * 20,00 лв.
Токсоплазма IgG – ELISA * 20,00 лв.
Кучешка и котешка тения /Ехинококоза-IgG/ * – ELISA 20,00 лв.
Ламблия интестиналис /Ламблиоза-IgG/ * 20,00 лв.
Лаймска болест-IgG /приносител кърлежи/ * – ELISA 20,00 лв.
Лаймска болест-IgM/ – ‘’ – *- ELISA 20,00 лв.
X. ИМУНОТРАНСФУЗИОЛОГИЯ
Кръвна група и Rh-фактор 15,00 лв.
Определяне на подгрупите на А-антигена 10,00 лв.
Изследване за ало-еритро-антитела 45,00 лв.
Определяне на специфичността и титъра на еритро-антитела 20,00 лв.
XI. ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Спермограма * 25,00 лв.
Окултни кръвоизливи – качествено 10,00 лв.
Хеликобактер пилори – антиген /в изпр./ качествено * 15,00 лв.
Хеликобактер пилори – антитела /в серум/ колич.* 20,00 лв.
Инфекциозна мононуклеоза – качествено 8,00 лв.
Бърз тест за скарлатина /бета хемолитичен стрептокок/ 10,00 лв.
ASO /AST/ – количествено 10,00 лв.
RF /WR/ – количествено 10,00 лв.
Васерман – потвърдителен /Anti-TP/ * 10,00 лв.
Хранителна непоносимост /46 вида/ * 175,00 лв.
Хламидия трахоматис-IgG в серум */ELISA/ 20,00 лв.
Кръвен тест за бременност /beta-HCG/ * /ELISA/ 17,00 лв.
Уринен тест за наркотици /7 метаболита/ * 25,00 лв.
Спешно изследване по желание на пациента * 5,00 лв.
Вземане на кръв и екарисаж * 2,00 лв.
Дом. посещение с осигурен транспорт от семейството * 25,00 лв.
Инсулин 25,00 лв.
Витамин B 12 25,00 лв.
Витамин D 25,00 лв.
Квантов тест голд за туберколоза 130,00 лв.

Цени за колеги и членове на пациентски организации 50% намаление!

Освободени от заплащане на 2 лева за вземане на кръв и екарисаж са пациенти с решение на ТЕЛК, деца, ученици, студенти, бременни,социално слаби, ветерани от войните.

 

Управител доц. Д-р Юлия Йорданова

2016 г.