Изследвания и цени

СМДЛ “АРМИЛАБОР” EООД
1463 София, ул. “Св. Георги Софийски” 1
/на входа на Стоматологичен Факултет – партер/
до Военно-медицинска академия
Моб: 0885 252 725

ЦЕНОРАЗПИС
/пакетни услуги/

I. ХЕМАТОЛОГИЯ
Кръвна картина /8 показателя апаратно/ 6,00 лв.
Пълна кръвна картина /18 показателя апаратно/ 12,00 лв.
Диф. броене /апаратно/ 5,00 лв.
Диф. броене /микроскопски/ 5,00 лв.
Морфология на еритроцити /микроскопски/ 5,00 лв.
Ретикулоцити /микроскопски/ 5,00 лв.
Тромбоцити камерно /микроскопски/ 5,00 лв.
СУЕ /утайка/ 3,00 лв.
II. ХЕМОСТАЗА
Време кървене 3,00 лв.
Време съсирване 3,00 лв.
Протромбиново време /INR/ 6,00 лв.
Фибриноген 5,00 лв.
aPTT 5,00 лв.
III. БИОХИМИЯ
Кръвна захар 3,00 лв.
Кръвно-захарен профил /КЗП/ 9,00 лв.
Трикратно обременяване с глюкоза /ОГТТ/ 9,00 лв.
Гликиран Хемоглобин А1с 17,00 лв.
Урея 3,00 лв.
Креатинин 3,00 лв.
Пикочна киселина 3,00 лв.
Общ белтък 3,00 лв.
Албумин 3,00 лв.
Общ холестерол 3,00 лв.
HDL-холестерол 5,00 лв.
LDL-холестерол 3,00 лв.
Триглицериди 3,00 лв.
Общ билирубин 3,00 лв.
Директен билирбин 3,00 лв.
ASAT 3,00 лв.
ALAT 3,00 лв.
gGT 3,00 лв.
ALP 4,00 лв.
Амилаза 6,00 лв.
Липаза 8,00 лв.
Холинестераза 6,00 лв.
СРК 5,00 лв.
СK-MB 7,00 лв.
Тропонин I 18,00 лв.
LDH 7,00 лв.
Желязо 6,00 лв.
ТЖСК 6,00 лв.
Калий 4,00 лв.
Натрий 4,00 лв.
Хлориди 4,00 лв.
Общ Калций 4,00 лв.
Йонизиран Калций 7,00 лв.
Неорганичен фосфор 4,00 лв.
Магнезий 6,00 лв.
Биохимия в урина 6,00 лв.
Клирънси 9,00 лв.
CRP 10,00 лв.
IV. ХОРМОНИ
TSH 15,00 лв.
FT4 17,00 лв.
FT3 17,00 лв.
TAT /Anti-TG/ 20,00 лв.
MAT /Anti-TPO/ 20,00 лв.
Estradiol 18,00 лв.
DHEA/S/ 20,00 лв.
Антимюлеров хормон 47,00 лв.
Андростендион 30,00 лв.
HCG – общ или бета 20,00 лв.
LH 18,00 лв.
FSH 18,00 лв.
Testosteron 18,00 лв.
Free-testosteron 20,00 лв.
Progesteron 18,00 лв.
17-OH-progesteron 30,00 лв.
Prolactin 18,00 лв.
Инсулин/IRI 25,00 лв.
HOMA index 30,00 лв.
C-Peptid 26,00 лв.
Кортизол 20,00 лв.
Паратхормон 40,00 лв.
Beta-cross-labs 30,00 лв.
IV.1. ПАКЕТНИ ЦЕНИ: ХОРМОНИ
TSH +Ft4 30,00 лв.
TSH +Ft4 + Ft3 49,00 лв.
TSH +Ft4 + Ft3 + TAT + MAT 65,00 лв.
TAT + MAT 35,00 лв.
V. МЕТАБОЛИТИ
Витамин B12 25,00 лв.
Витамин D 25,00 лв.
Трансферин 25,00 лв.
Феритин 25,00 лв.
Фолиева киселина 25,00 лв.
Хомоцистеин 40,00 лв.
IgA 15,00 лв.
IgM 15,00 лв.
IgG 15,00 лв.
IgE 15,00 лв.
VI. ТУМОРНИ МАРКЕРИ
CEA 18,00 лв.
T.PSA 15,00 лв.
Free PSA 20,00 лв.
AFP 18,00 лв.
CA 15-3 18,00 лв.
CA 19-9 18,00 лв.
CA 125 18,00 лв.
HCG – total/beta 20,00 лв.
HE4 55,00 лв.
ROMA index 80,00 лв.
VII. УРИНЕН АНАЛИЗ
Пълно изследване /качествено и седимент/ 6,00 лв.
Химично изследване 3,00 лв.
Седимент 3,00 лв.
Микроалбумин 17,00 лв.
Количествено белтък 6,00 лв.
Клирънс /креатининов или друг/ 9,00 лв.
Амилаза /или други биохимични показатели/ 6,00 лв.
Трихомонас вагиналис – нативна микроскопия 10,00 лв.
ФКМ /фазово-контрастна микроскопия/ 15,00 лв.
VIII. ВИРУСОЛОГИЯ: /количествени или качествени/
Covid-19 – IgM+IgG 25,00 лв.
Covid-19 – PCR 110,00 лв.
Covid-19 – IgM+IgG+PCR 130,00 лв.
Пул PCR до 5 пациента 200,00 лв.
Covid-19 – За колеги 90,00 лв.
Бърз тест за Грип А + Б 20,00 лв.
HbsAg /бърз/ 15,00 лв.
HbsAg 20,00 лв.
Anti-HBs 20,00 лв.
HbeAg 20,00 лв.
Anti-HBe 20,00 лв.
Anti-HBcore-IgM 20,00 лв.
Anti-HBcore-Total 20,00 лв.
Anti-HAV-IgM/IgG (бърз) 15,00 лв.
Anti-HAV – IgM 20,00 лв.
Anti-HCV (бърз) 15,00 лв.
Anti-HCV 20,00 лв.
HIV I + II (бърз) 15,00 лв.
HIV I + II 20,00 лв.
Herpes Zoster – IgM 23,00 лв.
Herpes Zoster – IgG 23,00 лв.
EBV – IgM + IgG 50,00 лв.
CMV 25,00 лв.
Herpes Simplex – IgM 23,00 лв.
Herpes Simplex – IgG 23,00 лв.
Рубеола – IgM 20,00 лв.
Рубеола – IgG 20,00 лв.
Морбили – IgM 20,00 лв.
Морбили – IgG 20,00 лв.
Хепатит D 25,00 лв.
Q-треска 23,00 лв.
Квантиферон gold (туберкулоза) 130,00 лв.
Хламидия пневмоние IgM 23,00 лв.
Хламидия пневмоние IgG 23,00 лв.
Микоплазма пневмоние 23,00 лв.
Хламидия трахоматис IgG 20,00 лв.
Бърз тест за скарлатина 15,00 лв.
IX. ДРУГИ
Хеликобактер пилори антиген 15,00 лв.
Хеликобактер пилори антитяло 20,00 лв.
Инфекциозна мононуклеоза 10,00 лв.
Окултни кръвоизливи 10,00 лв.
Спермограма 30,00 лв.
X. КРЪВНИ ГРУПИ
Кръвна група и Rh 15,00 лв.
Определяне на специфичността и титъра на еритро-антитела 20,00 лв.
Изследване за ало-еритро-антитела 45,00 лв.
Определяне на подгрупи 10,00 лв.
XI. МИКРОБИОЛОГИЯ: /посявка и антибиограма еднокр./
Само посявка 8,00 лв.
Само антибиограма 8,00 лв.
Разширена антибиограма 15,00 лв.
Стерилна урина /+ изследване за Кандида/ 20,00 лв.
Вагинален секрет /+ изследване за Трихомони/ 25,00 лв.
Цервикален секрет /+ изследване за Трихомони/ 25,00 лв.
Уретрален секрет /+ изследване за Трихомони/ 25,00 лв.
Простатен секрет /+изследване за Трихомони/ 25,00 лв.
Еякулат /+ изследване за Трихомони и Кандида/ 20,00 лв.
Гърлен секрет 20,00 лв.
Носен секрет 20,00 лв.
Храчка /+изследване за Кандида/ 25,00 лв.
Ушен секрет 20,00 лв.
Очен секрет 20,00 лв.
Раневи секрет 25,00 лв.
Ставен, ранев пунктат 25,00 лв.
Фецес /+изследване за Кандида/ 20,00 лв.
Трихомонас вагиналис – посявка 10,00 лв.
Кръвна посявка за анаероби 30,00 лв.
XII. ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Чревни паразити /протозои, хелминти, острици/ 15,00 лв.
Перианален отпечатък за ентеробиоза 15,00 лв.
Серологично изследване за трихинелоза 30,00 лв.
Токсоплазма IgM – ELISA * 30,00 лв.
Токсоплазма IgG – ELISA * 30,00 лв.
Кучешка и котешка тения /Ехинококоза-IgG/ * – ELISA 30,00 лв.
Ламблия интестиналис /Ламблиоза-IgG/ * 20,00 лв.
Лаймска болест-IgG /приносител кърлежи/ * – ELISA 20,00 лв.
Лаймска болест-IgM/ – ‘’ – *- ELISA 20,00 лв.
КОНСУЛТАЦИЯ С ЛАБОРАТОРЕН ЛЕКАР 20,00 лв.
ДОМАШНО ПОСЕЩЕНИЕ 25,00 лв.
НАМАЛЕНИЕ ЗА КОЛЕГИ 30-50%
ТАКСА – БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЕКАРИСАЖ 5,00 лв.

 

СМДЛ “АРМИЛАБОР” ЕООД

2020 г.