Проверка на резултати

Проверка на резултати

В Н И М А Н И Е !

Лабораторните резултати не са диагноза, а основание за такава.
Моля, обръщайте се за тълкуване на резултатите само към лекар.