2019-n CoV-КОРОНАВИРУС

СМДЛ “АРМИЛАБОР” извършва тестове за Коронавирус – 30лв, както и за Грип A/B – 20лв.

2019-n CoV- КОРОНАВИРУС
Бързи тестове и изследвания на ELISA

Prestige Diagnostics UK вече предлагат НОВ 2019 –nCoV IgG/IgM бърз тест и ELISA анализ, осигуряващи висока точност и бързи резултати.

2019-nCov IgG/IgM ELISA Assay (96T)
Кат.№ EIACOV1

COVID-19 ELISA е ензимно-свързан имуносорбентен анализ за качествено определяне на всички антитела на COVID-19 в човешки серум или плазма. Презназначен е за скрининг на пациенти с показания за инфекция с коронавирус.

Проба – серум или плазма.
Само за in-vitro диагностика.

2019-nCoV IgG/IgM бърз тест (20T)
Кат.№ RADCOV1

Тестът е на база анти-човешки IgG, анти-човешки IgМ, 2019-nCoV IgG/IgM антиген и кози анти-миши G нанесени върху мембрана на бързия тест за 2019-nCoV IgG/IgM.

Проба – пълна кръв, серум или плазма.
Само за in-vitro диагностика.

Документи:
2019 nCOV 20T Rapid Test
COVID19 ELISA